Bærekraft

Funtek har en sterk forpliktelse til bærekraft og tar ansvar for å redusere klimaavtrykket vårt. Dette gjør vi gjennom energieffektive løsninger og tjenester, samt igjennom vårt engasjement for sammfunnsansvar

Vi prioriterer mennesker og miljø. Vi leder an med gode løsninger og varige produkter som fortsetter å være nyttige. Vi viser vei ved å være et godt eksempel og støtter kundene våre med valg av riktige løsninger. Vi tror at verdier vises gjennom handling. Derfor er bærekraft en del av vår kultur og strategi.

BÆREKRAFT
SAMMFUNNSANSVAR

I tillegg til vårt fokus på klima og miljø er vi også opptatt av et godt lokalsamfunn. 

Årlig støtter vi lokale lag og foreninger med betydelige summer. Vi er dedikerte til å være en positiv kraft i vårt lokalsamfunn, der vi opererer og er aktive. Vårt mål er å fremme verdifull aktivitet og samarbeid i lokalsamfunnet – dette er noe vi aktivt støtter. Spesielt fokuserer vi på å støtte barn og unge, noe som har vært en viktig og vedvarende del av vår innsats. Vi er forpliktet til å fremme en trygg og positiv oppvekst, samtidig som vi skaper sikre og givende arbeids- og læremuligheter i vårt lokalsamfunn.

4. God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

 

Funtek har helt fra starten hatt et sterkt ønske om å kunne tilby gode lærlingplasser. Me ønsker og gi lærlingene en solid og god læretid og viser  vår dedikasjon til å utvikle og utdanne morgendagens fagarbeidere.

7. Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

 

Med et sterkt engasjement for bærekraftig energi, har Funtek i flere år levert solcelle installasjoner til private og næringsbygg. Vi brenner for energioptimalisering og leverer systemer for og mest mulig effektivt tilpasse forbruk i hytter, bolig og næringsbygg for og ha kontroll på effekttopper og benytte strøm når den er så rimelig som mulig. Men det stopper ikke der – Funtek har også et fokus på å hjelpe kundene med å elektrifisere bilparker,  effetivisere varmekabelstyring på VA anlegg og mye mer.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

 

Vi i Funtek jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i egenbedrift og i våre leverandørkjeder, blant annet gjennom samarbeid og oppfølging. Funtek streber etter å tilrettelegge for anstendige arbeisplasser med ordnede forhold for alle våre ansatte. Vi arbeider for å øke produktiviteten og fremme bærekraftig økonomisk vekst i vår bedrift og i ringvirkningene rundt driften vår. Funtek jobber med Åpenhetsloven.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

 

Funtek ønsker å bidra til en bedre miljøtilstand, og derfor vil vi oppmuntre våre leverandører til å tilpasse sin virksomhet og produkter for å redusere miljøpåvirkningen. Vi vil også forsøke å bruke produkter fra produsenter som har strenge miljøkrav og samtidig tilfredsstiller kravene til kvalitet, funksjonalitet og ytelse. Spesielt ønsker vi å fokusere på å minimere emballasje, bruke miljøvennlig transport, ha en papirløs arbeidsplass og sortere avfall på en måte som reduserer behovet for deponi.

 

13. Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

 

Vi har både egne prosjekt og kundeprosjekt der vi jobber for å stoppe klimaendringene. Vi arbeider blant annet med å tilrettelegge for klimavennlige løsninger for bolig og bygg, elektrifisering av transport, og arbeider for og redusere egen energiforbruk på vårt kontor/lager.

Vi tilbyr løsninger som bidrar til å redusere energiforbruket i bygg. Dette gjør vi fordi vi er en pådriver for bærekraftige løsninger, med varige metoder for fremtidens energismarte bygg. 

Det skal være enkelt for fremtidige utbyggere å velge bærekraftige løsninger. I overgangen til lavutslippssamfunn ser vi et mulighetsvindu og et stort ansvar, som vi tar eierskap til. 

Gjennom å tilby varige løsninger for kundene våre er vi med på å lede samfunnet i en mer bærekraftig retning.  

Vår visjon er å presentere løsninger for effektiv ressursbruk i bygg – som resulterer i lavere klimagassutslipp på planeten vår. 

 

Slik reduserer vi klimautslipp i prosjektene våre: 

Vi hjelper kundene våre i å møte kravene til energieffektive miljøbygg 

Vi leverer produkter med lavere livsløpskostnader 
Vi leverer tjenester som leder til redusert energiforbruk og reduserte kostnader 
Vi leverer besparende tiltak innen automatisert styring, modernisering av styringrn til ventilasjonsanlegg, energibrønner og varmepumper. 

Hvordan kan vi bli bedre?

Vi jobber for å gjøre en positiv forskjell i samfunnet ved å redusere vår påvirkning på miljøet. Som en del av dette, har vi Miljøfyrtårn-sertifisering. Vi ønsker å involvere kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter i denne prosessen. Har du forslag til hvordan vi kan forbedre miljøpåvirkningen av våre produkter og tjenester? Vi vil gjerne høre fra deg! Send dine forslag her.

Klima og miljøpolicy

Les hele vår klima og miljøpolicy her

Denne nettsiden bruker cookies. Ved og fortsette og bruke siden, aksepterer du vår bruk av cookies.